מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת אזור תוכן מרכזי הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

מדיניות פרטיות

הגנת הפרטיות ומדיניות מלון הגושרים.

אנו, בחברת הגושרים מלון בטבע (1996) בע”מ ח.פ 512395559 , המפעילה אתר זה, בית מלון ואולם אירועים בקיבוץ הגושרים. (להלן: “החברה”, “בית המלון”, “אולם האירועים” ו”האתר”) מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: “המדיניות” או “מדיניות הפרטיות”). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועל האתר, בית המלון ואולם האירועים בכל הקשור לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אנו משתמשים במידע הנמסר על-ידי הגולשים והמשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש בהם. מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין החברה, בית המלון ואולם האירועים, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ובשירותי החברה אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.

במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים “אותך” או “שלך” הכוונה היא לכל המשתמשים באתר ובשירותי החברה, ולמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

 1. מי אנחנו וכיצד ניתן ליצור עמנו קשר:

הגושרים מלון בטבע (1996) בע”מ ח.פ. 512395559, קיבוץ הגושרים ישראל. המחזיקה ומתפעלת אתר זה. מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות שליחת פניה לכתובת המייל: reservation@hagoshrim-hotel.co.il  04-6816000.

 1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
 • א. המלון לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא יעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך. 
 • ב. למרות האמור לעיל, המלון יהא רשאי להשתמש בפרטיו של המשתמש לצורך שיפור השירות וכן על מנת להציע לו שירותים נלווים/נוספים בין שיסופקו באמצעות המלון ובין באמצעות צדדים שלישיים. כמו כן, המלון יהא רשאי להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במלון ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי המלון לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המלון צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • ג. ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור למלון או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמו של המלון, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן, בהתאמה: “מאגר המידע” ו- ” חוק הגנת הפרטיות”)  המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ”ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
 • ד. ידוע למשתמש כי המלון ו/או מי מטעמו עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין.
 • ה. המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של המלון ו/או של מי מטעמו או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב למלון, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון במקום המתאים בהודעות הדוא”ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל למלון.

 

 1. 3. המידע שאנו אוספים ומטרתו:
 • הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
 • ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

איסוף הפרטים:  .4
הפרטים הבאים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 • א. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה.
 • ב. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.
 • ג. כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאותה מזינים בזמן ביצוע ההזמנה באתר שלנו.
 • ד. השם פרטי וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת שניצור אתכם.
 • ה. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו.
 • ו. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו.
 • ז. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם.
 • ח. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו.
 • ט. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו. לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה, גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

השימוש בפרטים: .5
בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו, ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר.

ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 • א. ניהול האתר והעסק שלנו.
 • ב. התאמה האישית של האתר עבורכם.
 • ג. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו.
 • ד. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר.
 • ה. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר.
 • ו. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
 • ז. לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות.
 • ח. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי.
 • ט. שליחה של הניוזלטר שלנו, אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת. (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת, שכבר אין לכם צורך בניוזלטר).
 • י. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’, שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים).
 • יא. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע).
 • יב. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו.
 • יג. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה.
 • יד. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו).
 • טו. ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות ובהתאם לרישיון שתספקו לנו.
ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.
אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר אלא אם צוין אחרת.

6. חשיפת הפרטים:
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהמנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה).

במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 • א. לפי מה שנדרש מאיתנו על פי חוק.
 • ב. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי.
 • ג. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).
 • ד. מעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’
 1. העברות נתונים בינלאומיות:

פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות מועברים ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות בתקנון זה.

 1. אבטחת הפרטים:
 • א. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר, על מנת למנוע את האבדן, שימוש לרעה, או שינוי של הפרטים האישיים שלכם.
 • ב. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומות אש).
 • ג. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו, יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמת.
 • ד. אתם מכירים בכך, שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו לא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים ב 100%, אבל נעשה את המירב.
 • ה. אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו, אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).
 1. 8. תיקונים:

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת, באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.
9. הזכויות שלכם:
אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים, שאנו מחזיקים הנוגעים לכם. אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

 • א. אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם.
  אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים, שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.
 • ב. אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק, בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.
 1. 10. אתרים צד ג:
  האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על אתרים צד ג’. אין לנו שליטה ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.
 2. 11. עוגיות:
  האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה.
 • א. עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. {בחרו בניסוח המדויק, אנחנו משתמשים בעוגיות פעולה / בעוגיות עיקשות / בעוגיות פעולה / באתר שלנו}.

 • ב. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
 • ג. אנחנו משתמשים בשירותיGoogle Analytics ו-AdWords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה}.
 • ד. רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
 • ה. באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
 • ו. בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
 • ז. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”
 1. לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו:
 • א. אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:
 • ב. בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת:  http://support.microsoft.com/kb/278835.
 • ג. בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”.
 • ד. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.” למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.
 • ה. המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות בתקנון זה.
 • ו. Cookies (עוגיות) או טכנולוגיות דומות המופעלים באתר עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו’. עוגיות הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו’) ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו’. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק לעיל ולהלן, ביחד “המידע שנאסף” או “המידע”.
 1. 13. אבטחת המידע:

המלון נעזר באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.  על אף האמצעים בהם נוקט המלון, הוא אינו יכול להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינו יכול להתחייב ששרתיו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, המלון אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתו.

 

 1. 14. אתרים של צד שלישי:

בנוסף, האתר והאפליקציות של המלון עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד’). אם המשתמש לוחץ על קישור של צד שלישי הינו עושה זאת על אחריותו בלבד, שכן המלון לא שולט ואינו אחראי למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישת המשתמש באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו  מבוקש להשתמש.

 1. 15. זכות לעיין במידע:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי המלון ואף לבקש מהמלון לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל המלון באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.